JESUS RUBIO GAMO: GRAN BOLEROIdejna zasnova in koreografija: Jesús Rubio Gamo
Asistentka koreografije: Alicia Cabrero
Asistentka koreografije v Sloveniji in na Hrvaškem: Clara Pampyn
Izvajalci: EN-KNAP Group (Nuria Capella Florensa, Mattia Cason, Tina Habun, Davide Lafabiana, Tamás Tuza, Carolina Alessandra Valentini) & Zagrebški plesni ansambel (Luna Lilek, Nika Lilek, Silvija Musić, Endi Schrötter, Linda Tarnovski, Karlo Topolovec)

Glasba: José Pablo Polo, na osnovi glasbe Boléro (Maurice Ravel)

Oblikovanje svetlobe: Leon Curk, David Picaza
Urejanje zvoka:  Gal Škrjanec Skaberne
Kostumografija: Katarina Markov (Atelje d.o.o.)
Vodja vaj EKG: Ana Štefanec Knez, Luke Thomas Dunne Dance 

Vodja vaj ZPA: Petra Valentić

Fotografija in trailer v Španskih borcih: Andrej Lamut
Fotografija v ZKM: Jelena Janković
Oblikovanje promocijskega materiala: Valerija Intihar
Tisk: Tiskarna Januš

produkcija: Zavod EN-KNAP in Zagrebški plesni ansambelO PREDSTAVI


»V delu združujem matematične strukture s senzorično močjo. Rad gradim formalne arhitekture telesa, ki emociji omogočijo, da izbruhne. Zelo rad raziskujem male variacije in podrobnosti v ponavljanju, preizkušam ritmične možnosti enostavnih dejanj.«
Jesús Rubio Gamo

»Spisal sem eno samo mojstrovino – Boléro. Žal v njej ni glasbe.«
Joseph Maurice RavelJesús Rubio Gamo z Josephom Mauricem Ravelom. Joseph Maurice Ravel s Jesúsom Rubiem Gamom. Gran Bolero z Bolérom, Boléro z Gran Bolerom. Ponavljanje, z glasbo v koreografijo, gib, nenazadnje glas. In znova in znova.

In še vedno in še vedno.

Ponavljanje ne ubija, ponavljanje odrešuje.

Klasična skladba, ki je vse prej kot klasična. Ves orkester, vsi instrumenti, v nasprotju s konvencijami, zbrani, ubrani v en sam crescendo v C-duru z nekaj strateškimi podvojitvami oz. konceptualnimi preskoki & all that jazz, eno samo ponavljanje oz. stopnjevanje, ki traja dobre četrt ure in temelji na izključno dvotaktnem ritmu s 169 ponovitvami. Ostinato, natanko tisti ritem, ki bo prevladoval v 'mehanski' glasbi in na 'klubskih' plesiščih v drugi polovici 20. in prvi polovici 21. stoletja. 'Mehanski' ni naključni pridevnik. Notranja 'logika' skladbe je 'mehanska', redukcija s ponavljanjem. A ponavljanjem, ki proizvaja minimalne razlike, 'male variacije'. Ponavljanje oz. stopnjevanje, ki izčrpava, a se ne izčrpa. Ponavljanje kot zankanje. Boléro (1928).

Gran Bolero, danes. Konceptualni preskok. 'Komad', ki je ponavljanje in je ponavljanje 'komada', ki je ponavljanje. Ponavljanje z razliko, variacijo. Ponavljanje oz. stopnjevanje, ponavljanje kot zankanje. Zankanje učinkuje ciklično, nenazadnje spiralno. Ne preseneča, da se je ponavljanje kot zankanje oz. stopnjevanje, z glasbo v koreografijo, gib, nenazadnje glas, upodobilo oz. utelesilo natanko ciklično, spiralno. Gran Bolero je orkestriranje, instrumentiranje dueta plesnih skupin, ansamblov, odnosov, relacij med skupinama in v skupini, skozi ponavljanje oz. stopnjevanje, da bi natanko v napetosti tistega 'še!', gona, vztrajanja, izčrpavanja, ki se ne izčrpa, vzniknila skupnost, njena vez, njeno tkivo, njena meja, njen presežek. Ni slabo za 'komad', ki je ponavljanje in je ponavljanje 'komada', ki je ponavljanje. In znova in znova. In še vedno in še vedno. Ponavljanje ne ubija, ponavljanje odrešuje.


VEČ O PREDSTAVIŠPANSKI BORCI
KOLEDAR