Klovnbuf:
Cirk Pozor: ZAVEZA


Predstava poteka v sklopu 15. mednarodnega festivala sodobne klovande in novega cirkusa Klovnbuf.

avtorstvo: Lee Delong in Nikolina Majdak
režija:  Lee Delong

igra: Nikolina Majdak in Mario Miličić

Glasba: Lucija Stanojević

oblikovanje luči: Andrija Santro

dizajn: Jasmina Dupalo

produkcija: Cirk Pozor 2021O PREDSTAVI


Predstava se naslanja na vizionarsko dramo Jeana Giradouxa Norica iz Chaillota in v središče postavlja žensko, ki se zoperstavlja zlu okrog sebe. Osnovni motiv je variacija večne teme: boja med dvema svetovoma, svetom svobode, domišljije in nedolžnosti ter svetom sivine in brezupa. Predstava se ukvarja z žgočo temo človekove dezorientacije v vrtincu svetovnih dogodkov, ki nas oddaljujejo od srečnega in zdravega življenja, in izpostavlja vprašanje, ali je v današnjem času in prostoru sploh še dovoljeno sanjati ali je to le še pravica, ki pripada otrokom, norcem in pijancem. Avtorici menita ne le, da je mogoče, ampak, da je to celo dolžnost vsakega človeka.
V neverbalni predstavi se v maniri novega cirkusa prepletajo ples, klovnada, fizično gledališče in manipulacija objektov.

Trajanje predstave: 1 ura

Več o Cirk Pozor na: https://cirkpozor.hr/STARA MESTNA ELEKTRARNA – ELEKTRO LJUBLJANA
KOLEDAR
VEČ O PREDSTAVI