Klemen Janežič:

Postaja samobitno


Avtor in izvedba: Klemen Janežič

Dramaturgija: Sara Živkovič

Glasba: Branko Rožman

Glas: Nina Ivanišin
Tiny whoop: Mark Bizilj
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel

Kostumografija: Timotej Rosc

Vizualno oblikovanje: Pikto

Fotografija: Urša Premik

Strokovna pomoč: Sandi Skok, Fabio Liberti, Jernej Bizjak, Dušan Janežič, Nina Ivanišin

Foto: Urša Premik


Posebna zahvala: Andrej Omejec, Brigita Janežič

Produkcija: Flota, Ljubljana, Flota, zavod Murska Sobota


Koprodukcija: Bunker, Zavod 0.1

S podporo: Ministrstvo za kulturo RSOPOZORILO: V predstavi je uporabljen leteči predmet.

Predstava raziskuje našo vpetost in avtonomnost znotraj dandanašnjega zahodnega ustroja in vpliv obdajajočega okolja na našo prvobitnost. Osnovo za tovrstna preizpraševanja avtor črpa iz situacij nemoči, nesprejemanja, neodgovornosti, neodločanja, negotovosti, pa tudi iz želje po smiselnem in vse bolj potrebnem ravnotežju med naravno in človeško stvarnostjo ter ustvarjeno in sistemsko dejanskostjo.STARA MESTNA ELEKTRARNA – ELEKTRO LJUBLJANA
KOLEDAR