SNJEŽANA PREMUŠ: ZA-MIŠLJENUmetniška vodja in koreo-režija : Snježana Premuš
Soustvarjalki in izvajalki: Snježana Premuš in Tina Valentan
Glasba: beepblip
Svetlobno oblikovanje: Fabio Bozzetta
Kostumografija: Ajda Tomazin
Fotografija: Marcandrea (fotografije so iz preteklih ponovitev)

Video dokumentacija: Inan Sven Du Swami
Stiki z javnostjo: Urška Comino

Produkcija: Zavod Federacija Ljubljana
koProdukcija: Bunker, Ljubljana
Partner: JSKD RS
Rezidenca: Kreativni center Krušče

Projekt je podprlo: Ministrstvo za Kulturo RS in Mestna občina Ljubljana

 O PREDSTAVI


V središču zanimanja avtorice Snježane Premuš je organizacija in razvoj sistema povezav besednih in akustičnih asociacij z gibalnimi. V letu 2023 postavljeni principi med seboj prepletenih “dialogov” in zvočnih krajin predstavljajo izhodiščni materia, ki se lahko vedno znova iz-nadgrajuje in za – mišlja / re – imagine. Nastajajo časovni loop-i, ki nas vračajo v različne začetke – čeprav nikoli nismo več v isti točki,
kot smo bili prej: ponovno premislit – vzeti v obzir – preveriti – ponovno obiskati – redefinirati – videti v drugačni luči – oziroma na svež način itd.

Tako telesa ne zasnuje kot sekundarnega mikroprostora, v katerem se šele naknadno, skozi procesiranje družbenega ali psihološkega sebstva, izrisujejo inherentne omejitve (makro)družbenega, ampak kot prvotno omejitev, katere sprejetje šele ponuja prostor za osvoboditev, posledično pa tudi za drugačno zamišljanje družbenosti. Sotočje stabilnih struktur, Jaka Bombač, SIGledal 2023

Več o predstavi.
STARA MESTNA ELEKTRARNA – ELEKTRO LJUBLJANA
KOLEDAR
VEČ O PREDSTAVI